JATERNÍ TESTYJaterní testy
Jaterní testy


Tzv. jaterní testy jsou laboratorní vyšetření prováděná s cílem odhalit přítomnost jaterního onemocnění. Univerzální test pro tento účel je však obtížné najít z následujících důvodů:

      existují různé typy jaterního postižení, projevující se změnami v
         odlišných laboratorních testech;
       většina laboratorních testů není specifická pro postižení jater.

Abychom tedy postihli možnost různých typů jaterní léze, je nutné použít více laboratorních testů a při jejich hodnocení brát v úvahu nespecifičnost většiny z nich a tedy i možnou jinou příčinu patologického výsledku. Mezi důležité laboratorní parametry laboratorního vyšetření u onemocnění jater patří stanovení aktivity mnohých enzymů.

Následující tabulka shrnuje hlavní jaterní testy, uvádí situace způsobující jejich patologické hodnoty u onemocnění jater i možné ovlivnění z jiných příčin. Ve všech případech je patologický vzestup aktivity enzymu či koncentrace analytu, v případě ukazatelů proteosyntézy (cholinesteráza, albumin) dochází naopak k jejich poklesu.

  


Analyt

Význam

Jiné zdroje změn

ALT

poškození hepatocytů

-

Poměr 
ALT/AST

tíže poškození hepatocytů

hemolýza (i artificiální), infarkt myokardu, poškození kosterních svalů

GGT

cholestáza, steatóza jater, toxické postižení jater (alkohol)

-

ALP

cholestáza

kostní afekce, fyziologicky v dětství (zdroj:osteoblasty), 3.trimestr těhotenství 
(zdroj: placenta)

CHS

porucha proteosyntézy

malnutrice, intoxikace organofosfáty, vzácně dědičný defekt syntézy

Albumin

Porucha proteosyntézy

malnutrice, velké ztráty (nejčastěji močí), hyperhydratace

Bilirubin nekonjugovaný

jaterní transport aniontů

hemolýza

Zkratky:

ALT = alaninaminotransferáza

AST = aspartátaminotransferáza

GGT = gama-glutamyltransferáza

ALP = alkalická fosfatáza

CHS = cholinesteráza