ONEMOCNĚNÍ

 LEDVIN
Proteinurie


Proteinurie: Fysiologické množství bílkoviny v moči by nemělo přesáhnout 150-180 mg/24 hodin. Zvýšené vylučování bílkovin v moči se nazývá proteinurie a lze ji rozdělit do tří základních kategorií: prerenální, renální a postrenální proteinurie.

Jednou z forem renální proteinurie (glomerulární proteinurie) je zvýšené vylučování albuminu močí - albuminurie.

Při ztrátách albuminu 30 - 300 mg/24 hod. hovoříme o tzv. mikroalbuminurii (MAU). MAU je velmi důležitým vyšetřením pro diagnostiku a sledování chronických renální onemocnění a je jedním z prvních příznaků renálního postižení.

Vyšetření MAU má být pravidelně prováděno především u nemocných s diabetes mellitus (diabetická nefropatie) a s hypertenzí.