PANKREATITIDA
Lipáza


Lipáza: při akutní pankreatitidě se v krvi zvyšuje i aktivita pankreatické lipázy, většinou s malým zpožděním oproti amyláze, vzácněji pak zvýšení lipázy nemusí být přítomno.

Na druhé straně může mít zvýšení aktivity lipázy v krvi pro diagnostiku akutní pankreatitidy větší specifitu než zvýšení amylázy: 

 - lipáza není tvořena ve slinných žlázách a není proto zvýšena př

    jejich   onemocně

 - lipáza není filtrována do moče, a proto se její aktivita v krvi 

    nezvyšuje při renální insuficienci.