JATERNÍ TESTY

Bilirubin


Bilirubin


Bilirubin patří mezi žlučová barviva; vzniká rozpadem hemu, především z hemoglobinu ve slezině. Jako sloučenina špatně rozpustná ve vodě je v krvi vázán na albumin (tzv. nekonjugovaný bilirubin); ten je vychytán játry a navázán na dvě molekuly kyseliny glukuronové.

Tento tzv. konjugovaný bilirubin pak játra vylučují do žluče a s ní se dostává do duodena; ve střevě je metabolizován na další barviva.

V krevním séru stanovujeme bilirubin celkový a konjugovaný, který se však u zdravého jedince vyskytuje v minimální koncentraci. 


Zvýšená hladina bilirubinu v krvi (hyperbilirubinémie) se projeví žlutým zbarvením kůže a sliznic – žloutenkou (ikterem). Podle typu bilirubinu rozlišujeme hyperbilirubinémii nekonjugovanou, konjugovanou a smíšenou. Podle vztahu příčiny žloutenky k játrům pak rozeznáváme žloutenku prehepatální, hepatální a posthepatální.

Nejčastější příčinou prehepatální žloutenky je nadměrný vznik bilirubinu, např. při velkém rozpadu erytrocytů v krevním oběhu (hemolytická žloutenka). 

Příčinou hepatální žloutenky je poškození jaterní buňky, např. viry hepatitid, baktériemi a jejich toxiny a celou řadou hepatotoxických látek. Konečně posthepatální žloutenku vyvolá uzávěr žlučových cest, obvykle kamenem nebo nádorem; odtud tedy název obstrukční žloutenka.

Jednotlivé druhy žloutenek se liší typem hyperbilirubinémie, ale i odlišným nálezem žlučových barviv v moči a konečně zvýšením aktivity určitých enzymů k séru. Relativně častá benigní nekonjugovaná hyperbilirubinémie doprovází dědičný Gilbertův syndrom, který se potvrdí molekulárně biologickým vyšetřením. 


Nezastupitelnou úlohu má stanovení bilirubinu u novorozenců.

Fyziologická žloutenka novorozence je nekonjugovaná hyperbilirubinémie způsobená zvýšeným rozpadem erytrocytů s fetálním hemoglobinem a zároveň nezralostí jater.

Novorozence neohrožuje na rozdíl od tzv. hemolytické nemoci novorozence, způsobené nesouhlasem krevní skupiny (nejčastěji Rh systému) mezi matkou a plodem. Během porodu se do krve Rh negativní matky dostanou krvinky Rh pozitivního dítěte; matka si proti nim vytvoří protilátky, které mohou v dalším těhotenství způsobit těžké poškození Rh pozitivního plodu nebo narůstající nekonjugovanou hyperbilirubinémii novorozence s možným poškozením centrálního nervového systému. Stanovení bilirubinu u novorozenců je důležitým kritériem pro fototerapii nebo dokonce pro výměnnou transfúzi.